AKTUALNOŚCI

Marzec 2021

 • Politechnika Koszalińska – Dzień Otwarty


 • EDU DAY – Targi Edukacyjne online

Kierunkowskaz Kariery to przestrzeń, w której możesz zdobyć wiedzę o kierunkach studiów, którymi jesteś zainteresowany. Poznasz opinie studentów i absolwentów, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem, ułatwią Ci podjęcie własnej decyzji odnośnie dalszego kierunku kształcenia.
https://kierunkowskazkariery.pl/czym-jest-kierunkowskaz-kariery/

Luty 2020

26 luty 2020 rok Targi Pracy PK
Targi edukacyjne Edu Day 25.02.2020

 

Styczeń 2020

Kolejny ciekawy wykład na Politechnice Koszalinskiej Wydział Mechaniczny w którym bierzemy udział jest na temat "Druk 3D z metalu" prowadzony przez dr hab. inż. Błażeja Bałasza. 👌😀

Opublikowany przez Zespół Szkół nr 9 im. gen. Romualda Traugutta w Koszalinie Piątek, 31 stycznia 2020

Jesteśmy na Politechnice Koszalinskiej – uczniowie "Elektronika" uczestniczą w bardzo aktywnej Konferencji na temat "…

Opublikowany przez Zespół Szkół nr 9 im. gen. Romualda Traugutta w Koszalinie Piątek, 31 stycznia 2020

 

Grudzień 2019

SP 17.
V Gala konkursu Firma na start

LINK do artykułu – firma na start

Kronospan IV klasy
OLIMPIADY ZUS

 

Listopad 2019

14 listopada 2019r - 4Engi PK

 

Październik 2019

dział1
dział2
Turniej Malechowo

 

 • Tabela działań ETUZ

 • Uczniowie klasy 3 Technik elektronik przygotowują się do konkursu z programowania – nie ma to jak lekcje z klockami i komputerem, zaangażowanie i kreatywność grupy na 100%.

 

Wrzesień 2019 

 • Nowy rok szkolny nowe działania czas rozpocząć. W klasa pierwszych ruszyły zajęcia z doradcą zawodowym z bloku tematycznego Samopoznanie. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach grupowych podczas których poznają siebie, swoje pasje, wartości i zainteresowania oraz mocne strony. Zagłębili wiedzę o swoich predyspozycjach zawodowych i kompetencjach personalno-społecznych. Uczniowie pracują w grupach, planują i współpracują nad wykonaniem zadań, wybierają liderów.
 • Wyjście klasy 4 Technik Elektryk do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie w ramach Tygodnia przedsiębiorcy, podczas tego spotkania uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest opłacanie składek i do czego jest upoważniona osoba ubezpieczona. Podczas spotkania w ZUS uczniowie spotkali się z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Oddziału Koszalin.

 

                                                                                                                                                       Koszalin, 2019-03-12

Działania w „Elektroniku” w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła współpracuje z lokalnymi zakładami pracy; Grupa Mojsiuk Stare Bielice, F.M. BUMAR- Koszalin, Energa Operator  SA, Mikroserwis S.C Koszalin, WINDHUNTER Akademia Wiatru Koszalin, Zakład Techniki Próżniowej TEPRO SA, Transition Technologies SA, Total Wind PL sp. z o.o., Doris Spa Kołobrzeg, RGB Technology Sp. z o.o. Tymień, KOSPEL S.A., Kronospan Szczecinek, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Gawex Szczecinek oraz Politechnika Koszalińska. W w/w zakładach pracy odbywają się staże wakacyjne w ramach projektów oraz szkolne praktyki zawodowe (nie wymienione zakłady pracy ok. 40 mniejszych firm), organizowane są wycieczki zawodoznawcze i spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

Szkoła realizuje równolegle 4 projekty UE realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 priorytet VIII Edukacja, działania 8.6 oraz 8.8. Cel: podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych z Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego organizację dodatkowych forma kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Realizowane prze „Elektronik” trzy projekty skierowane są do uczniów kształcących się w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik elektryk oraz uczniów branżowej szkoły I stopnia. Czwarty projekt działanie 9.8 skierowany jest na infrastrukturę szkolnictwa zawodowego czyli modernizacja, przebudowa i doposażenie pracowni zawodowych w naszej szkole.

 1. działanie 8.6 projekt „Moją perspektywą ZAWÓD” – uczestnicy to uczniowie kształcący się na kierunku technik elektronik (12 uczniów) oraz w branżowej szkole I stopnia monter-elektronik (4 uczniów). Uczestnicy projektu zrealizowali:
 • kurs AutoCad – komputerowe wspomaganie projektowania w zakresie podstawowym i rozszerzonym – elektrycznym – zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
 • kurs uprawnienia w zakresie zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacja do 1 KV – zakończony egzaminem i uzyskaniem uprawnień SEP,
 • warsztaty zawodoznawcze w firmie Windhunter Academy – nt. automatyka w technologiach związanych ze źródłami energii odnawialnej oraz szkolenie przeciwpożarowe – uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończonym szkoleniu,
 • ukończyli zajęcia z programowania sterowników na Politechnice Koszalińskie,
 • uczęszczają zajęcia pozalekcyjne z programowania mikroprocesorów z rodziny Arduino,
 • w dniach 26-28 marca 2019 r. odbędą kurs programowania sterowników Siemens PLC S7-1200,
 • w okresie wakacyjnym wszyscy odbędą staże w zakładach pracy.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia kształcący się na kierunku monter-elektronik realizują kurs programowania i obsługi obrabiarek numerycznych CNC, który 10.04.2019 r. kończy się egzaminem nadającym im uprawnienia.

– wszyscy uczestnicy uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego.

W tym projekcie łącznie udział wzięło 48 uczniów i 3 nauczycieli ZS Nr 9. Doposażone zostały pracownie elektroniki i automatyki w stanowiska ze sterownikami do projektowania procesów przemysłowych.

Całkowita wartość wydatku w ramach realizacji projektu „Moją perspektywą ZAWÓD” to kwota 482.588,00 zł na programy rozwoju zawodowego (kursy szkolenia, itp.), organizacja staży i praktyk dla uczniów, zakupy wyposażenia zapewniające naturalne warunki pracy  w pracowniach instalacji i eksploatacji oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 1. działanie 8.8 projekt „Czas na ZAWODOWCA” – uczestnicy to uczniowie kształcący się na kierunkach technik informatyk (15 uczniów) i technik organizacji reklamy (5 uczniów). Uczestnicy projektu (technik informatyk) zrealizowali:
 • kurs Zawód tester, pierwszą z cyklu szkoleń ISTQB – podstawy niezbędnej do wykonywania zawodu testera oprogramowania z egzaminem I stopnia oraz szkolenie z metodologii zwinnych Scrum, (zdjęcie poniżej)

 • kurs uprawnienia w zakresie zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacja do 1 KV – zakończony egzaminem i uzyskaniem uprawnień SEP,
 • uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne z programowania mikroprocesorów z rodziny Arduino

Uczestnicy projektu (technik organizacji reklamy) ukończyli kurs COPYWRITING+SEO+CONTENT Marketing – tworzenia sklepu internetowego i reklamy e-commerce, odbędą również 90 godzinne warsztaty z fotografii i edycji tekstu na zajęciach pozalekcyjnych.

 • w okresie wakacyjnym wszyscy odbędą staże w zakładach pracy,
 • wszyscy uczestnicy uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego.

W tym projekcie łącznie udział weźmie 10 uczniów technikum organizacji reklamy oraz 45 uczniów technikum informatycznego oraz 2 nauczycieli ZS Nr 9. Doposażone zostały pracownie urządzeń techniki komputerowej w zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki laserowe, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety i inne materiały eksploatacyjne oraz pracownia plastyczno-techniczna dla technika organizacji reklamy w urządzenia tj. skaner, ploter, drukarki, projektor multimedialny i pakiet programów komputerowych do obróbki grafiki i video, aparaty fotograficzne.

Całkowita wartość wydatku w ramach realizacji projektu „Czas na ZAWODOWCA”  to kwota 702 965,00 zł na programy rozwoju zawodowego (kursy szkolenia, zajęcia pozalekcyjne itd.), organizacja staży dla uczniów, zakupy wyposażenia zapewniające naturalne warunki pracy w pracowniach urządzeń techniki komputerowej, w pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, w pracowniach multimedialnych i pracowni plastyczno-technicznej oraz utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ZS9.

 1. działanie 8.6 projekt „Kształceni dla gospodarki 4.0” – uczestnicy to uczniowie kształcący się na kierunkach technik elektronik, technik elektryk i technik informatyk (50 uczniów).

Uczestnicy projektu zrealizowali:

 • w szkoleniu CISCO – zakończone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia,
 • kurs zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) – zakończony egzaminem i certyfikatem podnoszącym kwalifikacje,
 • firma szkoleniowa Renex Sp. z o.o. Włocławek zaprosiła naszych uczniów do udziału w Mistrzostwach w lutowaniu które odbędą się w kwietniu 2019 r. we Włocławku,
 • w okresie wakacyjnym wszyscy odbędą staże w zakładach pracy,
 • wszyscy uczestnicy uczestniczyli we odbędą się w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego,

W tym projekcie w latach 2017-2019 łącznie udział wzięło 100 uczniów ZS Nr 9 oraz 2 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Doposażone zostały 2 pracownie informatyczne w 32 komputery i monitory oraz  2 pracownie warsztatów szkolnych w 16 profesjonalnych stanowisk do lutowania.

Całkowita wartość wydatku w ramach realizacji projektu „Kształceni dla gospodarki 4.0” to kwota 1.550 372,13 zł na programy rozwoju zawodowego (kursy i szkolenia), organizacja staży dla uczniów, zakup odzieży BHP i doposażenie stanowiska pracy stażysty, zakupy wyposażenia zapewniające naturalne warunki pracy w dwóch pracowniach warsztatów szkolnych i dwóch pracowni informatycznych.

Każdy z 86 uczestników odbędzie 150-godzinny staż zawodowy wykraczający poza zakres praktycznego kształcenia zawodowego. Staż realizowany będzie we współpracy z lokalnym pracodawcą w okresie ferii letnich. Za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymają stypendium z funduszy Projektu.

Pierwsze dwa projekty Gmina Miasto Koszalina realizuje w 8 koszalińskich szkołach zawodowych, natomiast projekt „Kształceni dla gospodarki 4.0” powstał dzięki współpracy naszej szkoły z Instytutem Rynku Elektronicznego w Warszawie w partnerstwie z Gminą Miastem Koszalin.

zdjęcia k. Sokołów – kurs CISCO dla technika informatyka

zdjęcia K. Sokołów – kurs Lutowania dla technika elektronika

zdjęcie E. Kolanowska – odbiór certyfikatów IPC

zdjęcie E. Kolanowska – zajęcia na Politechnice Koszalińskiej

zdjęcia E. Kolanowska – zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego

Uczestnicy projektów po zdanym egzaminie uzyskali dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

Certyfikat z kursu IPC zaawansowane metody lutowania

Certyfikat z kursu ISTQB Tester oprogramowania

Certyfikat z kursu AutoCad

Staże wakacyjne:

zdjęcia E. Kolanowska – dział lutowania w firmie KOSPEL S.A. Koszalin

zdjęcia E. Kolanowska – staż w firmie F.M. Bumar S.A. Koszalin

zdjęcie K. Wieczorek – dział lutowania w firmie RGB Technology w Tymieniu

Opracował: doradca zawodowy – Ewa Kolanowska

 

OD SAMOPOZNANIA DO KARIERY

wrzesień 2016 r. – w klasach pierwszych odbyły się zajęć z doradcą zawodowym z modułu „Poznaj samego siebie” 20160922_125041 20160922_125046

Tylko rzetelna wiedza o sobie, pozwala efektywniej kierować własnym życiem, a orientacja w kwestii własnych potrzeb i możliwości sprawia, iż udaje nam się pełniej realizować życiowe cele.

20161006_125406 20161007_125801 20161007_125829

 

 

 

 

 

Poznanie siebie, to odkrycie sposobów pozwalających wykorzystać tkwiące w Was uczniowie możliwości i co najważniejsze, będziecie mogli wzrastać ku doskonałości.

Celem tych zajęć było pobudzanie motywacji uczestników do pracy nad doskonaleniem własnej osobowości, poprzez budowanie adekwatnej samooceny i poszerzanie świadomości własnych zalet i wad.

20161007_12584020161007_125809

Młodzież próbowała odkrywać swój potencjał, uświadomić sobie swoje możliwości oraz braki, a także aktualne szanse w stosunku do wymagań rynku pracy.

Skip to content