KSZTAŁCENI DLA GOSPODARKI 4.0

Informacje ogólne o projekcie KDG

Regulamin projektu KDG

Ogłoszenie o rekrutacji

Rekrutacja uczniów

Rekrutacja nauczycieli

Kontakt

TERMINY KURSÓW I SZKOLEŃ

Koszalin, 2019-03-12

Działania w ramach projektu „Kształceni dla gospodarki 4.0” w roku szkolnym 2018/2019

Działanie 8.6 projekt „Kształceni dla gospodarki 4.0” – uczestnicy to uczniowie kształcący się na kierunkach technik elektronik, technik elektryk i technik informatyk (50 uczniów).

Uczestnicy projektu zrealizowali:

  • szkolenie CISCO – zakończone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia,
  • kurs zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)- zakończony egzaminem i certyfikatem podnoszącym kwalifikacje,

Certyfikat z kursu IPC zaawansowane metody lutowania

Zdjęcie E. Kolanowska – odbiór certyfikatów IPC

  • firma szkoleniowa Renex Sp. z o.o. Włocławek zaprosiła naszych uczniów do udziału w Mistrzostwach w lutowaniu, które odbędą się w kwietniu 2019 r. we Włocławku.

(informacje i relacja o wydarzeniach na bieżąco zamieszczamy na szkolnej stronie Facebooka)

W tym projekcie w latach 2017-2019 łącznie udział wzięło 100 uczniów ZS Nr 9 oraz 2 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Doposażone zostały 2 pracownie informatyczne w 32 komputery i monitory oraz  2 pracownie warsztatów szkolnych w 16 profesjonalnych stanowisk do lutowania.

Całkowita wartość wydatku w ramach realizacji projektu „Kształceni dla gospodarki 4.0” to kwota 1.550 372,13 zł na programy rozwoju zawodowego (kursy i szkolenia), organizacja staży dla uczniów, zakup odzieży BHP i doposażenie stanowiska pracy stażysty,  zakupy wyposażenia zapewniające naturalne warunki pracy w dwóch pracowniach warsztatów szkolnych i dwóch pracowni informatycznych oraz wyżywienie podczas szkoleń u kursów.

Zdjęcia K. Sokołów – kurs Lutowania

Zdjęcia k. Sokołów – kurs CISCO

Wszyscy uczestnicy projektu (100 uczniów) odbędzie 150-godzinny staż zawodowy wykraczający poza zakres praktycznego kształcenia zawodowego. Staż realizowany będzie we współpracy z lokalnym pracodawcą w okresie ferii letnich. Za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymają stypendium z funduszy Projektu.

Zdjęcie K. Wieczorek – staż dział lutowania w firmie RGB Technology w Tymieniu

Zdjęcie E. Kolanowska – staż dział lutowania w firmie KOSPEL S.A. Koszalin

Zdjęcie E. Kolanowska – staż w firmie F.M. Bumar S.A. Koszalin

Szkoła współpracuje w ramach staży z lokalnymi zakładami pracy; Grupa Mojsiuk Stare Bielice, F.M. BUMAR- Koszalin, Energa Operator  SA, Mikroserwis S.C Koszalin, WINDHUNTER Akademia Wiatru Koszalin, Zakład Techniki Próżniowej TEPRO SA, Transition Technologies SA, Total Wind PL sp. z o.o., Doris Spa Kołobrzeg, RGB Technology Sp. z o.o. Tymień, KOSPEL S.A., Kronospan Szczecinek, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Gawex Szczecinek oraz Politechnika Koszalińska.

Działania w ramach projektu promowaliśmy w naszej regionalnej telewizji MAX oraz w radiu – zapraszamy do oglądania, link TV MAX http://zs9elektronik.pl/inne/evik.mp4

https://koszalininfo.pl/warsztaty-dla-najambitniejszych-uczniow-w-elektroniku-film/

Pani Dyrektor napisała:

Mateusz i Hubert uczniowie z klasy 2a (technik elektronik) godnie reprezentowali szkołę na tegorocznych Mistrzostwach Polski w Lutowaniu.
Jak sami napisali: „w tym roku byliśmy zwiadowcami w przyszłym roku będziemy mistrzami…” 🏆🏆🏆
Trzymam ich za słowa!
Gratuluję 4 i 5 miejsce w grupie – to dobry wynik!!!
W mistrzostwach rywalizują ze sobą na równi uczniowie i studenci, a przecież w lutowaniu liczy się doświadczenie (zdjęcie ze strony Mistrzostw).

Szkolny koordynator projektu – Ewa Kolanowska

CISCO
Projekty wyposażenie pracowni
Skip to content