PORADNIK

ROZMOWA KWALIFIKACYJNE

Obraz siebie, jaki stworzysz w trakcie rozmowy, może być równie ważny, jak Twoje doświadczenie i talenty. Oto kilka wskazówek dotyczących rozmów kwalifikacyjnych, które pomogą Ci dostać upragnioną pracę.

PRZED ROZMOWĄ

 • Zdobądź jak najwięcej informacji o wynagrodzeniach i dodatkowych świadczeniach płaconych przez pracodawcę. Dobre źródło informacji znajdziesz wśród przyjaciół, sąsiadów i krewnych pracujących w interesującym Cię zakładzie.
 • Zdobądź jak najwięcej informacji o stanowisku, o które się ubiegasz i pomyśl, w jaki sposób Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i przeszkolenie kwalifikują Cię do jego uzyskania.
 • Spisz wszystkie informacje, jakich będziesz potrzebował do wypełnienia podania. Zbierz:
  • listę dotychczasowych doświadczeń i nabytych umiejętności (z nazwami poprzednich pracodawców, szkół, kursów, itp.),
  • życiorys lub zbiorcze zestawienie przebiegu pracy zawodowej,
  • próbki własnych wytworów (jeśli w grę wchodzi zajęcie praktyczne). Załącz też wszystkie wyróżnienia związane z pracą lub uzyskane za działalność społeczną,
  • książeczkę ubezpieczeniową, prawo jazdy, książeczkę związkową, wojskową, itp.
 1. SAMA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 • Ubierz się starannie. Nie przesadź, ale też uważaj, byś nie prezentował się zbyt nieoficjalnie. Zawsze stawiaj się na rozmowę bez towarzystwa. Staraj się zawczasu przewidzieć wszelkie inne trudności tak, byś mógł się stawić na czas i być odprężonym.
 • Nawiąż kontakt z pracodawcą. Obrazy, książki, rośliny, itp. znajdujące się w biurze mogą stanowić przedmiot rozmowy wprowadzającej do zasadniczego tematu (w ten sposób i Ty i pracodawca będziecie się czuć swobodniej).
 • Wyraź swoje zainteresowanie pracą w przedsiębiorstwie wykorzystując informacje, jakie zebrałeś w trakcie przygotowań do rozmowy.
 • Pozwól, by pracodawca prowadził rozmowę.
 • Odpowiadaj na pytania jasno i w pozytywnym duchu. Wykaż, że Twoje doświadczenie zawodowe i przeszkolenie sprawią, iż będziesz wydajnym pracownikiem w najkrótszym możliwym czasie przy minimalnym nadzorze ze strony pracodawcy.

UWAGA: Wyrażaj się pozytywnie o poprzednich pracodawcach i współpracownikach, niezależnie od przyczyn porzucenia pracy, nawet jeśli zostałeś zwolniony.

Pozwól, by pracodawca naprowadził rozmowę na temat świadczeń finansowych. Jeśli Ty poruszysz ten temat, może Ci to zamknąć szansę utrzymania zainteresowania pracodawcy Tobą. Nie znaczy to jednak, byś miał się bać zadawać pytania o sprawy, których wyjaśnienia naprawdę potrzebujesz.

Omawiając płacę bądź elastyczny – unikaj podania konkretnej wysokości wynagrodzenia. Jeśli zasugerujesz kwotę zbyt wysoką, zaryzykujesz utratę pracy. Jeśli podasz kwotę za niską, sprzedaż swe umiejętności zbyt tanio. Na pytania o Twoje oczekiwania, co do wysokości zarobków, odpowiadaj w sposób zbliżony do takiego, np. „Jestem zainteresowany możliwością dalszego rozwoju kariery zawodowej, więc jestem skłonny negocjować wysokość pensji”. Podejmij negocjacje, ale nie sprzedawaj się zbyt nisko.

na koniec ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 • Jeśli pracodawca nie zaoferuje Ci pracy od razu, ani też nie poinformuje o terminie powiadomienia Ciebie o decyzji, zapytaj, kiedy będziesz mógł zadzwonić, by się o niej dowiedzieć.
 • Jeśli pracodawca poprosi Cię o porozumienie się telefoniczne lub o stawienie się na następną rozmowę, zanotuj godzinę, dzień i miesiąc.
 • Podziękuj pracodawcy za rozmowę i jeszcze raz powtórz swoje zainteresowanie pracą oraz kwalifikacje predysponujące Cię do niej.

PO ROZMOWIE

Potraktuj każdą rozmowę jako okazję do nauki. Po jej zakończeniu zadaj sobie takie pytania:

 • O czym mówiłem, kiedy wydawało się, że wzbudziłem zainteresowanie pracodawcy?
 • Czy dobrze zaprezentowałem swoje kwalifikacje? Czy nie przeoczyłem kwalifikacji istotnych dla wykonywania pracy, o którą się staram?
 • Czy udało mi się zdobyć wszystkie istotne informacje o pracy?
 • Czy zadałem pytania, które miałem zamiar zadać?
 • Czy mówiłem zbyt dużo? Zbyt mało?
 • Czy byłem zbyt spięty? A może zbyt swobodny?
 • Czy byłem zbyt agresywny? A może zbyt nieśmiały?
 • Czy byłem odpowiednio ubrany?
 • Czy udało mi się efektownie zamknąć rozmowę?

Sporządź listę konkretnych sposobów, jakich możesz użyć, by poprawić przebieg następnej rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętaj, „ćwiczenie czyni nas mistrzami” – im większą liczbę rozmów odbędziesz, tym lepiej będziesz je umiał prowadzić. Jeśli będziesz starannie planował zachowasz entuzjazm, możesz „sprzedać swoje talenty”. Otrzymasz pracę, która wykorzysta Twoje umiejętności i będzie dobrze płatna.

 

 PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADAWANE W ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

 1. Czy Pan/Pani już wcześniej pracował(a), jeśli tak, to na czym polegała ta praca?

Zastanów się, czego dotyczyła Twoja poprzednia praca z uwzględnieniem następujących punktów:

 • jakie umiejętności były Ci potrzebne,
 • z jakich maszyn i urządzeń korzystałeś,
 • za co byłeś odpowiedzialny,
 • czy miałeś do czynienia z ludźmi,
 • jak długo pracowałeś na tym stanowisku,
 • czy awansowałeś w tym okresie,
 • jakie były Twoje obowiązki zawodowe (podkreśl szczególnie te, które mogą mieć znaczenie w pracy, o którą się obecnie ubiegasz).
 1. Jakie maszyny i urządzenia potrafi Pan/Pani obsługiwać?

  Większość zawodów wymaga obsługi jakiejś maszyny lub urządzenia.
 • Wymień wszystkie przypadki, kiedy musiałeś korzystać z urządzeń, które mogą być wykorzystywane w pracy, o którą się starasz. Wszędzie gdzie to możliwe wymieniaj nazwy i typy urządzeń.
 • Powiedz o wszystkich innych urządzeniach, które miałeś okazję obsługiwać. Pamiętaj również o nazwach i typach.
 • Powiedz o posiadanych dyplomach oraz ukończonych specjalistycznych kursach obsługi określonych urządzeń i maszyn.
 • Nie zapomnij wspomnieć o urządzeniach, z których korzystasz w ramach hobby lub zainteresowań.
 1. Dlaczego chce Pan/Pani tutaj pracować?

Pracodawcy pragną poznać motywy, które będą wskazywały na Twoją chęć dłuższego pozostania w firmie. Masz również okazję powiedzieć wszystko to, czego dowiedziałeś się na temat firmy i w ten sposób pokazać, że zadałeś sobie trud zdobycia odpowiednich informacji.

Powiedz o:

 • dobrej reputacji jaką cieszy się firma jako pracodawca,
 • posiadanej przez firmę opinii przedsiębiorstwa o dalekosiężnych planach,
 • tym, że działalność firmy bardzo odpowiada Twoim zainteresowaniom,
 • tym, że jest to dla Ciebie idealna praca.
 1. Jaką chciałby Pan/Pani otrzymywać pensję?

W czasie rozmowy powinieneś uzyskać informacje na temat przyszłych zarobków. Czasem są one sztywno ustalone, czasami mogą być przedmiotem negocjacji. Problem jaki musisz tu rozwiązać polega na tym, że jeśli zażądasz zbyt dużo – nie dostaniesz pracy, zażądasz zbyt mało – pracę być może dostaniesz, ale będziesz źle opłacany.

Jaką wybrać strategię?

 • Unikaj podawania liczb.
 • Udzielaj odpowiedzi ogólnych:

– „Liczę na uczciwy zarobek za dzień pracy.”

– „Przypuszczam, że płaci Pan standardowe stawki. Odpowiada mi to.”

– „Pańska firma ma opinię uczciwej, jestem więc pewien, że pensja będzie odpowiadać moim potrzebom.”

 • Jeśli to możliwe zorientuj się, jak opłacane są osoby wykonujące taką samą lub podobną pracę, będziesz miał wówczas lepsze podstawy do negocjacji.
 1. Dlaczego powinniśmy zatrudnić Pana/Panią a nie kogoś innego?
 • Bądź gotowy do udzielenia szybkiej odpowiedzi – jeśli Ty sam sprawisz wrażenie, że nie wiesz, dlaczego powinieneś dostać tę pracę, nie sądź, że będzie wiedział to Twój rozmówca?
 • Przypomnij jeszcze raz o swoich zaletach, nawet gdybyś miał powtarzać rzeczy, które dopiero co powiedziałeś.
 • Odwołaj się do swoich kwalifikacji, posiadanego doświadczenia, swoich zainteresowań i hobby oraz przekonaj rozmówcę, że jesteś: wydajny, pracowity, godny zaufania i że można na Tobie polegać, że będziesz w stanie wykonać nie tylko powierzone Ci zadania, ale nawet więcej.
 1. Jaki jest Pana/Pani stan zdrowia?

Pytający chce upewnić się, że (a) jesteś w odpowiedniej formie, by wykonywać pracę, o którą się starasz, (b) Twoje zdrowie jest ogólnie w porządku. Twoja odpowiedź powinna go przekonać w obu kwestiach.

 • Jeśli jesteś zupełnie zdrowy i nie cierpisz na żadne choroby przewlekłe i w swoim podaniu nie wspominałeś o żadnych problemach – po prostu powiedz to.
 • Jeśli w podaniu wspomniałeś o jakiejś przypadłości, powtórz to teraz; wyrażaj się o niej jednak w tonie pozytywnym, podkreślając, że nie będzie miała żadnego wpływu na Twoją zdolność wykonywania pracy oraz że jesteś w znakomitej formie.
 • Odwołaj się do przykładów:

– Jeśli miałeś kłopoty z sercem i pytający obawia się, że może to obniżyć Twoją zdolność podnoszenia ciężkich przedmiotów, wspomnij o tym, że np. często nosisz telewizor przenośny albo zakupy itp.

– Uzyskaj od swojego lekarza zaświadczenie, w którym będzie jasno określony Twój stan zdrowia.

– Unikaj mówienia o czynnościach, z wykonywaniem których możesz mieć problemy.

 1. Jakie są Pana/Pani najmocniejsze strony?

Pytanie to stwarza kolejną szansę na przedstawienie swoich zalet, istotnych z punktu widzenia poszukiwanej pracy, np.:

 • umiejętności,
 • różne doświadczenia,
 • zainteresowania,
 • entuzjazm,
 • solidność,
 • wydajność,
 • umiejętność postępowania z ludźmi,
 • ambicja.
 1. Jakie są Pana/Pani słabe strony?

Nie „pomagaj” pytającemu w odrzuceniu Twojej kandydatury – nie przyznawaj się do żadnych wad! Zamiast tego powiedz, np.:

 • „Nie mam wad, które przeszkodziłyby mi być dobrym pracownikiem”,
 • „Nie mam żadnych wad, które miałyby znaczenie w tej pracy”.
 1. Proszę powiedzieć o sobie coś więcej

To otwarte pytanie daje Ci możliwość powiedzenia pytającemu o różnych aspektach Twojego życia. Powinieneś się postarać, aby:

 • Pokazać, że Twoje zainteresowania wykraczają poza sprawy związane z pracą.
 • Podkreślić wszystkie istotne związki między Twoimi zainteresowaniami i umiejętnościami zawodowymi.
 • Jeśli to możliwe, nawiązać z pytającym bardziej osobisty kontakt, mówiąc na jakiś interesujący was obu temat.
 • Zapewnić pytającego, że Twoja sytuacja rodzinna jest normalna i nie przewidujesz zmian.

TEMATY, KTÓRE MOŻNA PORUSZYĆ PODCZAS ROZMOWY Z PRACODAWCĄ

 • hobby, zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu,
 • kluby, organizacje, do których należysz,
 • wszystkie odpowiedzialne funkcje, które pełnisz,
 • krótka historia Twojego życia – gdzie się wychowałeś, gdzie studiowałeś i
 • pracowałeś, służba wojskowa itp.,
 • Twoja rodzina (rodzice, bracia, siostry, jeśli są młode, żona/mąż, dzieci – jeśli założyły już własne rodziny),
 • dotychczasowa praca zawodowa.
 1. Ile ma Pan/Pani lat?
 • Jeśli Twój rozmówca zadaje to pytanie, prawdopodobnie obawia się, że jesteś za młody, by wykonywać tę pracę. Mówiąc, ile masz lat, powinieneś przekonać go, że Twój młody wiek ma swoje dobre strony.
 • Jeśli jesteś młody, możesz posiadać następujące zalety:

– bardzo chcesz udowodnić, że jesteś dobry,
– jesteś pełen zapału, entuzjazmu i chęci do pracy,
– jesteś w pełni sił fizycznych,
– łatwo dostosowujesz się do zmian,
– lubisz uczyć się nowych rzeczy,
– nie masz złych nawyków.

 1. Kiedy może Pan/Pani rozpocząć pracę?

Odpowiedz bez zastanawiania się: „Jak najszybciej”, albo „w każdej chwili”.

Czas na omawianie szczegółów nastąpi wtedy, gdy już zostaniesz przyjęty do pracy. Zawsze możesz porozmawiać z pracodawcą i postarać się o ustalenie takiego terminu rozpoczęcia pracy, który Tobie najbardziej odpowiada.

 1. Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?
 • Często jest to pytanie retoryczne. Jeśli Twój rozmówca dobrze wykonał swoje zadanie, powinieneś już wiedzieć na temat pracy wszystko, co niezbędne. W takim przypadku wystarczy prosty komentarz: „Nie, dziękuję. Powiedział mi pan wszystko, co pragnąłem wiedzieć. Nie mogę się doczekać kiedy zacznę pracę.”
 • Nie zadawaj pytań na temat szczegółów, takich jak godziny pracy, świadczenia socjalne itp., gdyż mogłoby to sugerować, że gdybyś dostał tę pracę, nie miałbyś pewności, czy ją przyjąć. Takie wątpliwości można wyjaśnić później.

PRZYKŁADOWE PYTANIA DO PRACODAWCY, KTÓRE MOŻNA ZADAĆ W ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

 • Jakie będą moje obowiązki związane z pracą na tym stanowisku?
 • Czy będę miał możliwość wzięcia udziału w jakimś szkoleniu lub kursach doskonalących?
 • Jakie mam możliwości rozwoju i awansu w tej firmie, jeżeli będę pracował dobrze?
 • Jaki jest poziom płac w firmie?
 • Czy będę musiał pracować w soboty i niedzielę lub wieczorami?
 • Czy na tym stanowisku jest wymagane noszenie jakieś specjalnego ubrania?
 • Na jakim sprzęcie będę pracował (lub jakich narzędzi będę używał)?
 • Czy będę pracował w zespole i z jakimi ludźmi?
 • Czy w najbliższym czasie firma poszerzy swoją działalność?
Skip to content